Ongeveer 4,2 miljoen mense oor 50 jaar oud leef met MIV

Die wêreldwye voorkoms van mense wat met MIV leef en meer as 50 jaar het, het verdubbel in die laaste 20 jaar

Vigs het geen genesing. Vooroordeel ja. NavraagNuwe en dwingende data wat in die aanlyn-uitgawe van VIGS-tydskrif gepubliseer word, toon die toenemende ouderdom van mense wat geraak word deur die MIV-epidemie. MIV. Gebaseer op die voorkoms tariewe deur die Gesamentlike Verenigde Nasies oor MIV / vigs (UNAIDS) beraam dat die aantal mense wat oor 50 jaar met MIV 4,2 miljoen, meer as dubbel as in 1995 sou bereik het. Die data is in ooreenstemming met dié wat uit ander bronne aangebied word. Spesifiek, die inligting wat deur nasionale huishoudelike opnames beskikbaar is, bevestig die toename in MIV-infeksies in hierdie ouderdomsgroep.

Daar is verskeie moontlike verklarings vir hierdie verskynsel, maar lyk besonder relevant vir die doeltreffendheid van aantirretroviral van groot aktiwiteit terapie (TARGA) die middel van die negentigerjare gestig te wees en het 'n dramatiese verbetering in lewensverwagting in mense met MIV, en 'n verhoogde Aantal nuwe virusinfeksies onder bejaardes.

Om 'n samehangende beplanning van die mediese dienste te maak wat nodig is om hierdie situasie aan te spreek, is dit nodig om presies te weet hoe groot die epidemie onder bejaardes is. Hoofsaaklik as gevolg van die verhouding wat tussen MIV-infeksie voorkom en die ontwikkeling van siektes wat met veroudering geassosieer word (sien dit belangrik Nederlandse studie van September 2014)

UNAIDS navorsers het die totale aantal ouer mense met MIV van hul eie data beraam. Hulle het ook hierdie syfers vergelyk met dié wat uit die verskillende nasionale opnames deur huishoudings verkry is om die betroubaarheid van die skatting te bewys.

As gevolg hiervan, vir 2013, is 'n beraamde totaal van mense oor 50 jaar oud met MIV van ongeveer 4,2 miljoen behaal. Van hierdie totaal was die grootmaat gekonsentreer in Afrika suid van die Sahara, waar die aantal mense oor 50 jaar met MIV op 2,5 miljoen geraam is.
Tussen 1995 en 2013 was daar 'n bestendige toename in die aantal groter 50-jare met MIV, sodat die finale voorkoms groter as twee keer die aanvanklike voorkoms was. Groei is waargeneem in alle ouderdomsgroepe groepe, hoewel tot mindere of meerdere mate: die voorkoms in 50 groep verdubbel tot jaar 54, het met 'n derde in 55 groep jaar 59 en het met 'n kwart in 60 groep aan 64 jaar.

Nasionale opnames het grootliks saamgeval met die UNAIDS. In die groep mans uit die 50 54 jaar, die geskatte voorkoms was 'n 10% laer as aan die lig gebring in die stembusse, en in die ouderdomsgroep van die 55 59 jaar 27% voorkoms was laer. Nog verdere ondersoek het aan die lig gebring dat hierdie vergelykings nie voldoende betekenisvol was nie weens onvoldoende steekproefgrootte. Vir vroue, het die resultate van die nasionale navorsing gevind binne die groep tussen 2 en 10% van UNAIDS skat. In vier lande wat navorsing gedoen vir beide mans en vroue daarvan die resultate is gevind in die groep geleë tussen die 10 en 15% in die skattings vir die ouderdomsgroep onder 60 jaar.

Data van albei bronne het die toenemende voorkoms van MIV onder ouer mense in die afgelope jare bevestig.

Die navorsingspan wys op drie belangrike implikasies wat voortspruit uit hul bevindings. Eerstens is dit nodig om dienste uit te brei om die komplekse behoeftes van mense wat met MIV leef, te ontmoet. Tweedens, meer aandag moet gegee word aan MIV-voorkoming by mense oor 50 jaar oud. Ten slotte, die noodsaaklikheid om groter pogings te lewer om betroubare data oor die MIV-epidemie onder ouer mense te verkry, is 'n noodsaaklike stap om die omvang van die impak wat dit genereer, te verstaan.

Bron AidsmapEie uitwerking: (GTT-VIH).

Verwysing: Mahy M et al. Toenemende tendense in MIV-voorkoms onder mense van 50 jaar en ouer: bewyse uit ramings en opname data. VIGS 28, aanlyn uitgawe. DOI: 10 / 1097 / QAD.0000000000000479, 2014.

Jesus Damieta - 17 / 10 / 2014

Martha Prieto
Vertaler-TOLK

Hi! U opinie is altyd van belang. iets te sê het? Dit is hier! Enige vrae? Ons kan hier begin!

Hierdie webwerf gebruik Akismet om spam te verminder. Leer hoe jou terugvoerdata verwerk is.