Wat is dit om MIV-positief te wees? Om MIV-draer te wees, het nie VIGS nie