Artikels, vertalings en uitgawes

Die PARTNER-studie en sy finale uitslae

PARTNER studie
Kleurvolle kondome geïsoleerd op 'n wit agtergrond

Inleiding

Werk aan navorsing in laboratorium
Werk was sperio. Die voorstel na hom is ernstig. Ek sal nie vir enigiemand sê nie: Haai, vams seks sonder 'n kondoom, ek is vir meer as tien jaar onopspoorbaar. Dit is baie verantwoordelikheid in my hare
Die aanvanklike bewys van 'n sterk verband tussen die MIV-viruslading van 'n MIV-positiewe maat en die risiko van oordrag na 'n MIV-negatiewe maat kom uit waarnemingsstudies by serodifferente heteroseksuele paartjies. Bewyse uit 'n gerandomiseerde studie oor die risiko van MIV-oordrag in die konteks van virale antiretrovirale terapie (ART) by heteroseksuele paartjies is gelewer deur die HPTN 052-studie, wat 'n vermindering van 96% in gekoppelde oordragte by paartjies wat vir voortydig (onmiddellik) aangewys is, gerapporteer het. ) KUNS vergeleke met paartjies wat aan laatterapie toegewys is. Die volgehoue ​​monitering by HPTN 052 van 2011 tot 2016, na die ART-aanbod van alle deelnemers, het die duursaamheid van die ART-effek getoon; slegs 2% van die paartjies was egter mans wat met mans seks gehad het (MSM). Die gebruik van self-gerapporteerde kondome was ook groot; deelnemers het aangemeld dat hulle nie kondome gebruik het vir slegs 63 · 4 jaar se opvolg nie. Om vorige bewyse oor die effek van antiretrovirale terapie (ART) op die risiko van MIV-oordrag te ondersoek, het ons PubMed gesoek na artikels wat vanaf 1 Januarie 2000 tot 7 November 2018 in Engels gepubliseer is met behulp van MeSH. terme "MIV-infeksie" en "oordrag" en "antiretrovirale terapie" of "ART" en "mans wat seks met mans het" of "gay of heteroseksueel" of "serodiscordant" of "serodifferensieus". Vorige studies, waaronder 'n ewekansige gekontroleerde proef en verskeie waarnemingsstudies, het 'n raming gegee van die risiko van MIV-oordrag deur seksuele omgang in die konteks van virale onderdrukkende ARV. Die meeste van die getuienis was by serodifferensieuse heteroseksuele paartjies en in verskillende studies is daar verskillende vlakke van kondoomgebruik aangemeld.

Die PARTNER-studie en die teenoorgestelde lok studie

Enkele bewyse oor die risiko van oordrag by gay mans is in die eerste fase van die PARTNER-studie en in die Opposites Attract-studie gelewer, maar die opvolging in hierdie studies was nie voldoende om 'n beduidende boonste risikogrens uit te sluit rondom die beramings van die nul-transmissie-studie in gay mans. Die tweede fase van die PARTNER-studie vul die leemte in die bewysbasis vir die risiko van MIV-oordrag by serodifferente homoseksuele paartjies waar die MIV-positiewe maat onderdrukkende virale ARV ontvang en kondome nie gebruik word nie. Na afloop van die opvolg het 15 nuwe MIV-infeksies gedurende twee kwalifiserende jare van opvolg plaasgevind, maar geen van hulle is filogeneties binne die egpaar verbind nie. Dus was die MIV-oordragskoers gedurende die paar jaar in aanmerking nul, ondanks 76.000 berigte van anale seks sonder kondoom, met 'n lae boonste limiet van 95% CI van 0.23 per 100 paar jaar opvolging. Ons bevindinge lewer 'n mate van bewyse oor virale onderdrukking en die risiko van MIV-oordrag deur seks sonder kondoom vir gay mans, soortgelyk aan dit wat alreeds vir heteroseksuele paartjies gerapporteer is.

Implikasies van alle beskikbare bewyse

Vigs is 'n ernstige probleem
Baie naalde soos hierdie is deel van my lewe. Daar is so baie. Kyk, as jy-en my l ~ ee wil die moeite werd om te oortuig om 'n verband sonder 'n kondoom omdat onopspoorbaar gelyk oordraagbare verstaan ​​dat, afhangende van hoe die Departement van Gesondheid die medikasie & B & presiese kan koop, voor die bed , soos gister, neem ek (neem) vier antikoagulante inspuitings. Dink. Jy is nie seker wat jou gesondheidsfoto is nie, op die gebied van genetiese laai. Ek het al die hematologiese en vaskulêre probleme wat u kan voorstel, van die moeder se kant geërf, en dus tussen 2005 en 2012 het ek twee pulmonale embolise gehad. Dit is iets wat in teorie vererger kan word deur die teenwoordigheid van MIV in my bloedstroom, wat gelei het tot 'n vaskulitis wat die voorkoms van pulmonale embolisme vergemaklik het. En ook tromboflebitis. Ek het hiervan verloor en wonder altyd of ek nie hierdie wêreld sal laat versmoor word deur klonte of 'n beroerte wat veroorsaak word deur die genetiese vrag, versterk deur die teenwoordigheid van MIV nie. Is hierdie risiko die moeite werd om te neem? Nie vir my nie!
Die resultate van PARTNER-studies, benewens getuienis uit ander studies by serodifferente paartjies, dui daarop dat die risiko van MIV-oordrag deur seks sonder kondoom in die konteks van onderdrukkende KUNS effektief nul is vir gay mans en heteroseksuele paartjies. Hierdie resultate ondersteun die boodskap U = U (onopspoorbaar is gelyk aan nie-oordraagbaar), benewens die bevordering van die voordele van aanvanklike toetsing en behandeling. Die eerste fase van die PARTNER-studie (PARTNER 1) het die risiko's vir verskillende soorte seks en in 'n groter bevolking beraam. Die studie het geen verbandhoudende oordrag by 888 serodifferente paartjies (548 heteroseksuele en 340 gay paartjies) gerapporteer wat seks met kondoomindringing tydens 1.238 paar jaar van opvolging aangemeld het toe die MIV-positiewe maat op 'n virale onderdrukkende ART was nie. PARTNER 1 het 439 paar jaar se opvolg by serodifferente gay paartjies gerapporteer, met geen gerapporteerde uitsendings nie. Weens die laer aantal opgehoopte opvolgpare vir homoseksuele paartjies as vir heteroseksuele paartjies, was die boonste limiet van 95% CI vir die oordragskoers vir gay mans relatief hoog (0 · 84 per 100 paar jaar) opvolg), byna dubbel soveel as vir heteroseksuele paartjies (0,46 per 100 paar jaar se opvolg). Hierdie resultate is gelyk aan 'n boonste risikobeperking vir 'n infeksie deur 119 portuurgroep-opvolging vir gay paartjies in vergelyking met 'n infeksie deur 217 portuurgroep-opvolging vir heteroseksuele paartjies en was waarskynlik onvoldoende om die bewys te lewer wat nodig is om te ondersteun ART as 'n ten volle effektiewe MIV-voorkomingsintervensie in MSM.

Die teenoorgesteldes lok waarnemingsstudie

Jong paartjie spandeer tyd op basketbalbane in die park
Hy is is
Daar is ook geen gevalle van MIV-oordrag by MSM-paartjies tydens 232 pare jare van opvolging gerapporteer nie, terwyl anale seks sonder kondoom aangemeld is, die MIV-positiewe maat viraal onderdruk is en die MIV-negatiewe maat nie voor-blootstelling profylaxis (PrEP) gebruik het nie. redelik hoë 95% boonste GI-limiet van 1 59 per 100 eweknie-opvolging vir transmissietempo. Die hoofdoel van die tweede fase van die PARTNER-studie (PARTNER2) was om 'n soortgelyke bewys te lewer vir die risiko van oordrag deur anale seks sonder kondoom onder mans met 'n onderdrukkende ART (gedefinieër as HIV-1 RNA virale lading <200 kopieë per ml) ) daarvoor het dit op PARTNER 1 vir heteroseksuele paartjies ontstaan.

Metodes

Bestudeer ontwerp en deelnemers

Die PARTNER-studie was 'n waarnemende multisentrumstudie van serodifferente paartjies wat voor registrasie nie altyd kondome gebruik het nie en waarin die MIV-positiewe maat op ART was. Fase 1 van die studie het gewerf en gevolg van heteroseksuele en serodifferensieuse heteroseksuele paartjies vanaf 15 September 2010 tot 31 Mei 2014. Van 1 Junie 2014 tot 31 Julie 2017 het die tweede fase van die studie homoseksuele mans gewerf wat slegs serodifferente paartjies het. . Die metodes vir die PARTNER-studie en die resultate van die eerste fase is voorheen gepubliseer. Van 15 September 2010 tot 31 Julie 2017 het ons homoseksuele en serodifere manlike paartjies gewerf uit 75 kliniese terreine in 14 Europese lande. Die span van die deelnemende kliniek het MIV-positiewe pasiënte gevra oor ART, of hulle seks gehad het sonder 'n kondoom met 'n MIV-negatiewe maat en of hulle aan 'n oordragstudie wil deelneem. MIV-positiewe paartjies (MIV-positiewe mans met hul MIV-negatiewe manlike lewensmaat) was in aanmerking om deel te neem as albei vennote 18 of ouer was; vennote het berig dat hulle penetrerende seks met mekaar gehad het sonder kondome in die maand voor registrasie; die MIV-positiewe maat moet op ART bly; die vennote sal na verwagting in die komende maande weer seks hê; en albei vennote het ingestem om deel te neem. Vennote het afsonderlike ingeligte toestemmingsvorms onderteken, wat die identifisering van die vennoot by die naam insluit. Opvolging is op 30 April 2018 beëindig. Die opvolg is onderbreek as die vennootskap beëindig is, die egpaar verhuis het, of as een van die vennote toestemming onttrek het, maar nie as gevolg van die verandering in kondoomgebruik of ART nie.

Die protokol

Alle ingeligte toestemmingsvorms en deelnemende inligtingmateriaal is by elke kliniese webwerf ingedien en goedgekeur deur die etiese komitee (IRB) of onafhanklike etiekkomitee (OVK). Etiese goedkeuring is in die land verkry vir alle terreine wat by die studie betrokke was. Daarbenewens is enige veranderinge aan die studieprotokol ingedien en goedgekeur deur elke etiekkomitee van die webwerf (IRB of IEC).

prosedures

Die prosedures van die studie is voorheen beskryf. Os data is by die beginlyn versamel en daarna elke 4-6 maande tydens studiebesoeke. Gedetailleerde inligting is aan die begin en tydens elke opvolgbesoek verkry deur selfvolledige vraelyste oor sosiodemografiese gegewens; self-gerapporteerde nakoming van ART; frekwensie en tipe seksuele aktiwiteite tussen lewensmaats (sedert die laaste besoek); simptome en diagnoses van ander seksueel oordraagbare infeksies (SOI's); gebruik van PrEP of na-blootstelling profilakse (PEP); en dwelmgebruik inspuit. MIV-negatiewe vennote is gevra of hulle seks gehad het sonder 'n kondoom met iemand anders as hul MIV-positiewe lewensmaat in die studie sedert hul laaste besoek en die MIV-status van ander vennote, indien bekend. Vir die MIV-positiewe maat is die ART-regime, CD4-seltelling en MIV-1 RNA-lading in huidige en onlangse plasma aan die begin en tydens elke besoek op 'n kliniese gevalleverslag aangeteken. Die MIV-negatiewe maat is gevra om elke 6-12 maande vir MIV te toets; 'n Gekombineerde MIV-antigeen-teenliggaamtoets is aanbeveel om diagnostiese sensitiwiteit tydens vroeë infeksie te verhoog. Die HIV-1 RNA virale lading in plasma is volgens die roetine-sorg elke 6-12 maande in die MIV-positiewe maat gemeet met behulp van die plaaslike diagnostiese laboratorium. Die resultate is in die gevalleverslagvorms opgeneem en is na elke maat se besoek deur die studiegroep aan die studiesentrum gestuur.

seronegative

Spiraalpille
Die spiraal kan selfs meer wees
As 'n seronegatiewe vennoot MIV-positief geword het, het die MIV-1 paal e env van sequênciasforam verkry vanaf die vennoot van die MIV-1 sero converted RNA verhaal van plasma en sellulêre DNA MIV-positief vennoot in MIV-onderdrukkende 1 viraal verhaal van perifere bloed Mononukleêre selle. As e env rye is gegenereer deur Sanger-volgorde (op 'n ABI 3730xl DNA-ontleder, Thermo Fisher, Warrington, Verenigde Koninkryk), aangevul deur Illumina se diep plasma HIV-1 RNA-volgorde deur Illumina (in MiSeq, Illumina, Essex, UK). subset met beskikbare plasmamonsters. Alle opeenvolgingstoetse is aan die Universiteit van Liverpool (Liverpool, UK) uitgevoer. Die maksimum waarskynlikheid en Monte Carlo-afleidings van die Markov Bayesiaanse ketting en hul toepaslike statistiese ondersteuning is bepaal met RAxML-HCP2 ​​weergawe 8 en MrBayes weergawe 3.2.6, soos voorheen beskryf.

Statistiese analise

statistieke
Hierdie data is slegs illustratief
Die primêre analise was die skatting van die voorkomsskoers van MIV-oordrag deur anale seks sonder kondoom, bereken as die aantal filogeneties gekoppelde MIV-infeksies (dws oordrag van die seropositiewe vennoot aan die studie) wat tydens die in aanmerking komende paartjie voorkom. jare van opvolging gedeel deur pare in aanmerking komjare jare van opvolging. Twee jaar van opvolging was tydperke wat deur MIV-toetse en ooreenstemmende vraelyste oor seksuele gedrag in die MIV-negatiewe vennoot bepaal is. Hierdie paar jaar het in aanmerking gekom vir insluiting in die analise van hierdie studie as paartjies het onbeskermde seks gedurende die tydperk (berig op die einde van die tydperk by die MIV-negatiewe vennoot, of die MIV-positiewe vennoot om die MIV-positiewe vennoot het die vraag nie voltooi) ; PEP of PREP is nie gedurende die tydperk deur die MIV-negatiewe vennoot gerapporteer nie; die mees onlangse viruslas van MIV-1 RNA in die MIV-positiewe vennoot is gemeet in minder as 200 kopieë per mL en in die laaste 12 maande op alle punte gemeet in die tydperk; en opsporing het voor 30 April 2018 (datum van sensuur) plaasgevind.

In hierdie studie kan nie PEP of PrEP gebruik word nie (...)

Pare van jare se opvolg kan om een ​​of meer redes nie kwalifiseer nie; die keuse van die primêre rede vir onbekwaamheid is in die volgende volgorde geprioritiseer: (1) PEP of PrEP gebruik; (2) Die MIV-negatiewe maat (of die MIV-positiewe maat as die MIV-negatiewe maat nie reageer nie) het nie seks sonder 'n kondoom aangemeld nie; (3) die mees onlangse viruslading van die MIV-positiewe maat meer as 200 eksemplare per ml; (4) gegewens oor ontbrekende seksuele gedrag; (5) daar is gedurende die afgelope jaar geen virale vrag beskikbaar vir elke dag in die periode nie; en (6) geen MIV-toetsing van die MIV-negatiewe maat aan die einde van die periode of later in die tyd nie. 95% tweesydige GI's vir die oordragsyfersyfer is met behulp van presiese Poisson-metodes bereken. Die verlore data is nie toegereken nie en die analise is slegs op die beskikbare data uitgevoer. Die data is geanaliseer met behulp van SAS weergawe 9.4. Ten opsigte van die berekening van die steekproefgrootte, is die PARTNER2-studie ontwerp om te bepaal of die oordragrisiko in die konteks van virale onderdrukkende ARV onder 'n aanvaarbare lae vlak was, gedefinieer as 'n infeksie vir 500 selfs-jare opvolging, wat ooreenstem met 'n boonste limiet vir die 95% bilaterale 0% CI van MIV-oordragskoers onder paartjies van 2 · 100 per 1770 paar jaar se opvolg. In die afwesigheid van onderling verbonde infeksies, het ons vasgestel dat ons 1 in aanmerking kom parejare van opvolging nodig het om 'n boonste limiet op bilaterale tweesydige HF te verkry. Op grond van die resultate van PARTNER 450, beplan ons 27 paartjies oor 2 maande op PARTNER85 te werf. As ons aanvaar dat 'n retensietarief van 2082% was, sou dit ons moontlik gehad het om 1 ewekniejare se opvolg op te tel deur PARTNER 2 en PARTNER85, waarvan XNUMX% in aanmerking kom (gebaseer op intermediêre resultate) vir die primêre analise.

Rol van die finansiering

Die studieleenaars het geen rol in studieontwerp, data-insameling, data-ontleding, data-interpretasie of verslagskrywing gehad nie. Die ooreenstemmende skrywer het volle toegang tot alle studie data gehad en het die finale verantwoordelikheid vir die besluit om in te dien vir publikasie.

Resultate

Tussen 15 September 2010 en 31 Julie 2017 is 972 gay paartjies gewerf (477 paartjies tydens PARTNER 1). Aan die einde van die opvolg op 30 April 2018 is altesaam 2072 paar jaar se opvolging opgehoop (556 paar jaar se opvolg tydens PARTNER 1), met 'n beraamde uitvalsyfer van 25 per 100-jarige eweknie. opvolg. Die paartjie wat mekaar (213 [43%] van 499 paartjies) verlaat het, was een van die twee partye wat weg is van die studie, en een of albei vennote oor is (33 [7%]), toestemming is teruggetrek (54 [11%]), die 2
  1. Studie toestemming vir twee jaar het verstryk (21 [4%]), of die egpaar is nie meer in aanmerking nie (tien [2%]).
  2. Die rede vir die verlating van die studie was nie beskikbaar vir 168 (34%) paartjies nie.
  3. 479 pare opvolg jare was nie beskikbaar vir insluiting in die analise vir die volgende redes nie:
  4. Geen seks sonder kondoom is aangemeld nie (153 [32%] van 479 parejare van opvolg);
  5. gebruik van PEP of PrEP (115 [24%]);
  6. MIV-virusladingdata nie beskikbaar nie (86 [18%]);
  7. gebrek aan data oor die vraag of seks sonder kondoom aangemeld is (91 [19%]);
  8. viruslading in MIV-positiewe vennoot oor 200 kopieë per ml (19 [4%]);
  9. of geen MIV-toetsing beskikbaar by die MIV-negatiewe vennoot (15 [3%]).
1593 (77%) pare jare se opvolg was in aanmerking kom en bygedra deur 782 pare, met 439 paar jaar se opvolg bygedra deur 340 paartjies tydens PARTNER 1. Tensy anders vermeld, fokus die volgende resultate op die 782 paartjies wat twee jaar in aanmerking kom opvolg. Die mediaan van kwalifiserende opvolgjare per paartjie was 2 · 0 jaar (IQR 1 · 1–3 · 5). 1523 (96%) van die in aanmerking kom opvolgpare was gedurende periodes waar die jongste meting van MIV-1 plasma RNA in die MIV-positiewe maat minder as 50 kopieë per ml was; die oorblywende 70 (4%) was in periodes waarin die jongste maatstaf tussen 50 en 200 eksemplare per ml was. Die basiese eienskappe van die deelnemers wat bygedra het tot die paar in aanmerking komende opvolgjare, word in 1 tafel. Die mediaan ouderdom was 38 jaar (IQR 31-45) by MIV-negatiewe deelnemers en 40 jaar (33-46) in MIV-positiewe vennote. Drie trans mans is ingesluit, een MIV-negatief en twee MIV-positief. 19 (2%) van die 782 MIV-positiewe en 33 (4%) van die 782 MIV-negatiewe mans het gerapporteer dat hulle biseksueel is. MIV-negatiewe mans het 'n mediaan van 1-0 jaar (IQR 0 · 4–2 · 9) sonder hul kondome met hul MIV-positiewe lewensmaats seks gehad voordat hulle by die studie ingesluit is.

As u moet praat en my of Beto Volpe nie kan vind nie, is dit 'n baie meer gebalanseerde opsie, Beto, dan kan u ook u boodskap stuur. Miskien kan ek 'n rukkie neem. Ek kyk die boodskappe na die middag, kort daarna, eintlik om 20:00.
Dit word al moeiliker om hierdie tipe ding vir my te tik.
En ek het uiteindelik 'n interval tussen een paragraaf en 'n ander nodig.

Maar wees seker van een ding wat ek geleer het:

Tyd en geduld los omtrent alles op!
----------------------------Privacy As u hierdie boodskap stuur, word u geïmpliseer dat u ons privaatheids- en databestuursbeleide gelees en aanvaar het. [/ aanvaarding]

Aanbeveel om op hierdie blog te lees

Leesvoorstelle

Hi! U opinie is altyd van belang. iets te sê het? Dit is hier! Enige vrae? Ons kan hier begin!

Hierdie webwerf gebruik Akismet om spam te verminder. Leer hoe jou terugvoerdata verwerk is.

Automattic, Wordpress en Soropositivo.Org, en ek, doen alles in ons vermoë rakende u privaatheid. En ons is altyd besig om nuwe tegnologieë vir databeskerming te verbeter, te verbeter, te toets en te implementeer. U data word beskerm, en ek, Claudio Souza, werk op hierdie blog 18 uur of dag om onder meer die veiligheid van u inligting te verseker, aangesien ek die implikasies en komplikasies van publikasies in die verlede en uitgeruil ken. Ek aanvaar die privaatheidsbeleid van Soropositivo.Org Ken ons privaatheidsbeleid

Moet u gesels? Ek probeer hier wees op die tydstip wat ek gewys het. As ek nie antwoord nie, was dit omdat ek dit nie kon doen nie. Een ding waarvan jy seker kan wees. Ek antwoord altyd op
%d Bloggers soos hierdie: