Die PARTNER-studie en sy finale uitslae

Beeld standaard
Artikels, vertalings en uitgawes

Inleiding

Werk aan navorsing in laboratorium
Werk was sperio. Die voorstel na hom is ernstig. Ek sal nie vir enigiemand sê nie: Haai, vams seks sonder 'n kondoom, ek is vir meer as tien jaar onopspoorbaar. Dit is baie verantwoordelikheid in my hare

Aanvanklike bewys van 'n sterk verband tussen virale lading do MIV van 'n seropositiewe maat en die risiko van oordrag na 'n seronegatiewe maat kom uit waarnemingsstudies by serodifferente heteroseksuele paartjies.

Bewyse uit 'n gerandomiseerde studie oor die risiko van MIV-oordrag in die konteks van virale antiretrovirale terapie (ART) by heteroseksuele paartjies is gelewer deur die HPTN 052-studie, wat 'n vermindering van 96% in gekoppelde oordragte by paartjies wat vir voortydig (onmiddellik) aangewys is, gerapporteer het. ) KUNS in vergelyking met paartjies wat aan laatterapie toegewys is. Die voortgesette monitering by HPTN 052 van 2011 tot 2016, na die ART-aanbod van alle deelnemers, het getoon dat die effek van ART; slegs 2% van die paartjies was egter mans wat met mans seks gehad het (MSM).

Die gebruik van die selfversorgde kondoom was ook hoog; Deelnemers het aangemeld dat hulle nie kondome gebruik het vir 'n totaal van slegs 63 · 4 jaar van opvolg. Na vorige getuienis oor die uitwerking van antiretrovirale terapie (ART) op die risiko van MIV-oordrag te hersien, ons het gesoek PubMed artikels gepubliseer in Engels vanaf Januarie 1 2000 van die 7 November 2018 met behulp van die maas. terme "MIV" en "oordrag" en "anti-retrovirale terapie" of "ART" en "mans wat seks het met mans" of "gay of straight" of "serodiscordant" of "serodiferente".

Vorige studies, insluitende 'n gerandomiseerde beheerde proef en verskeie waarnemingsstudies, het ramings van die risiko van MIV-oordrag deur geslagsgemeenskap in die konteks van virus-onderdrukkende ARV verskaf. Die meeste bewyse was in heteroseksuele heteroseksuele paartjies en verskillende vlakke van kondoomgebruik is in baie studies aangemeld.

Die PARTNER-studie en die teenoorgestelde lok studie

Sommige bewyse oor die risiko van oordrag in gay mans is wat in die eerste fase van die PARTNER studie en die teenoorgesteldes trek, maar opvolgwerk in hierdie studies was nie genoeg om 'n beduidende boonste perk van risiko rondom die nul-uitsendings studie skattings uitsluit gay mans.

Die tweede fase van die PARTNER-studie oorbrug die gaping in die getuienisbasis vir die risiko van MIV-oordrag in heteroseksuele paartjies van dieselfde geslag waar die MIV-positiewe vennoot hoogs virale ARV ontvang en kondome word nie gebruik nie.

Aan die einde van die opvolging het 15 nuwe MIV-infeksies voorgekom gedurende twee jaar van in aanmerking komende opvolging, maar niemand was filogeneties verbind binne die egpaar nie. So, die MIV-oordrag koers oor die denim aanmerking kom jaar was nul, alhoewel 76.000 anale seks sonder 'n kondoom verslae, met 'n lae boonste perk van 95% CI vir 0.23 100 paar jaar van monitering.

Ons bevindings bied 'n vlak van bewyse oor die virus onderdrukking en die risiko van MIV-oordrag deur onveilige seks vir gay mans, soortgelyk aan dié wat vir heteroseksuele paartjies gerapporteer word.

Implikasies van alle beskikbare bewyse

Vigs is 'n ernstige probleem
Baie naalde soos hierdie is deel van my lewe. Daar is so baie. Kyk, as u my lees en uself wil oortuig dat dit die moeite werd is om 'n verhouding sonder 'n kondoom te hê, omdat onopspoorbaar dieselfde is as nie-oordraagbaar, verstaan ​​dat, afhangende van hoe die departement van gesondheid daarin slaag om die medisyne wat ek en ek nodig het, te bekom voordat u gaan slaap. Soos gister, neem ek vier inspuitings teen stollingsmiddels (neem). Dink. U is nie seker oor u gesondheidstatus op die gebied van genetiese lading nie. Ek het van die moeder se kant af al die hematologiese en vaskulêre probleme wat u kan voorstel geërf, en dus het ek tussen 2005 en 2012 TWEE longembolismes gehad. Dit is iets wat in teorie vererger kan word deur die teenwoordigheid van MIV in my bloedstroom, wat vaskulitis veroorsaak het, wat die voorkoms van pulmonale embolisme vergemaklik het. En tromboflebitis ook. Ek het hierdie getal verloor en ek wonder altyd of ek nie hierdie wêreld sal versmoor in klonte of met 'n beroerte nie, wat veroorsaak word deur die genetiese las, versterk deur die teenwoordigheid van MIV. Is die risiko die moeite werd om te neem? Nie vir my nie!

Die resultate van die PARTNER studie, asook bewyse uit ander studies in serodiferentes paartjies aan te dui dat die risiko van MIV-oordrag deur onbeskermde seks in die konteks onderdrukkende HAART is effektief nul vir beide homoseksuele mans en heteroseksuele paartjies.

Hierdie resultate ondersteun die boodskap U = U (onopspoorbaar is gelyk aan nie-oordraagbaar), asook die voordele van aanvanklike toetsing en behandeling.

Die eerste fase van die PARTNER (PARTNER 1) bestudeer geskatte risiko's vir verskillende soorte seks en vir 'n breër bevolking. Die studie gerapporteer geen oordrag gebind in 888 serodiferentes paartjies (heteroseksuele 548 en 340 gay paartjies) wat seks berig met 'n kondoom tydens penetrasie 1.238 paar jaar van monitering waar die MIV-positiewe vennoot was op HAART virale suppressor.

PARTNER 1 het 439-paar jaar se opvolg in serodifferente gay-paartjies gerapporteer met geen gerapporteerde uitsendings nie. As gevolg van die kleiner aantal pare jaar van opgehoopte monitering vir gay paartjies as vir heteroseksuele paartjies, die boonste perk van 95% CI vir die oordrag koers vir gay mans was relatief hoog (0 · 84 om 100 peer-jaar monitering), byna dubbel as vir heteroseksuele paartjies (0,46 100 deur eweknie-jaar opvolg). Hierdie resultate is gelykstaande aan 'n boonste perk van die risiko van infeksie 119 peer-jaar opvolg vir gay paartjies in vergelyking met 'n infeksie 217 peer-jaar opvolg vir heteroseksuele paartjies en is waarskynlik onvoldoende is om die vlak van getuienis wat nodig is om ondersteuning te bied as 'n ten volle effektiewe MIV-voorkoming intervensie in MSM.

Die teenoorgesteldes lok waarnemingsstudie

Jong paartjie spandeer tyd op basketbalbane in die park
Hy is is

Daar is ook geen gevalle van MIV-oordrag by MSM-paartjies tydens 232 pare jare van opvolg gerapporteer nie, terwyl anale seks sonder kondoom aangemeld is, die MIV-positiewe maat viraal onderdruk is en die MIV-negatiewe maat nie voorblootstelling gebruik het nie.PREP), met 'n redelike hoë 95% boonste GI-limiet van 1 59 per 100 opvolgpare vir transmissietempo.

Die hoofdoel van die tweede fase van die studie PARTNER (PARTNER2) was 'n soortgelyke vlak van bewyse vir risiko van oordrag via anale omgang sonder kondoom onder die mense ART suppressor produseer (gedefinieer as virale lading van MIV RNA-1 <200 kopieë per ml ) vir dit wat vir heteroseksuele paartjies in PARTNER 1 ontstaan ​​het.

Metodes

Bestudeer ontwerp en deelnemers

Die PARTNER-studie was 'n multisenter-observasie-studie van serodifferente paartjies wat, voordat hulle inskryf, nie altyd kondome gebruik nie, en die MIV-positiewe vennoot was op HAART. Die 1 fase van die studie gewerf en vergesel heteroseksuele en seropositive heteroseksuele paartjies van 15 vanaf September vanaf 2010 tot 31 van 2014 in Mei.

Van 1 vanaf Junie van 2014 tot 31 van Julie van 2017, die tweede fase van die studie gewerf gay mans net verskillende paartjies. Die metodes vir die PARTNER-studie en die resultate van die eerste fase is voorheen gepubliseer.

Van 15 vanaf 2010 vanaf September van 31 tot 2017 vanaf Julie van Julie het ons 75 gay en serodifieke manlike paartjies kliniese werwe in 14 Europese lande gewerf. Die deelnemende kliniekpersoneel het MIV-positiewe pasiënte gevra oor ART as hulle seks gehad het sonder 'n kondoom met 'n MIV-negatiewe vennoot en as hulle wou deelneem aan 'n oordragstudie. Serodifiserende paartjies (MIV-positiewe mans met hul MIV-negatiewe manlike vennoot) was in aanmerking om deel te neem indien albei vennote 18 jaar of ouer gehad het; Vennote het bevind dat hulle penetrerende seks met mekaar gehad het sonder kondome in die maand voor inskrywing; die MIV-positiewe vennoot moet op ART bly; Vennote sal na verwagting in die komende maande weer seks hê; en albei vennote het ingestem om deel te neem. Die vennote het afsonderlike ingeligte toestemmingsvorms geteken, wat die identifikasie van die vennoot op naam insluit. Opsporing het geëindig op 30 op April 2018. Opvolg is onderbreek as die vennootskap geëindig het, die egpaar verhuis of as een vennoot toestemming onttrek het, maar nie vir veranderinge in die gebruik van kondome of ART nie.

Die protokol

Alle ingeligte toestemmingsvorms en deelnemende inligtingmateriaal is by elke kliniese webwerf ingedien en goedgekeur deur die etiese komitee (IRB) of onafhanklike etiekkomitee (OVK). Etiese goedkeuring is in die land verkry vir alle terreine wat by die studie betrokke was. Daarbenewens is enige veranderinge aan die studieprotokol ingedien en goedgekeur deur elke etiekkomitee van die webwerf (IRB of IEC).

prosedures

Die prosedures van die studie is voorheen beskryf.

Os data is by die basislyn versamel en dan elke 4-6-maand tydens studiebesoeke. Gedetailleerde inligting is aan die begin en by elke opvolgbesoek verkry deur self-gevulde vraelyste oor sosiodemografiese data; nakoming van kuns; frekwensie en tipe seksuele aktiwiteit tussen vennote (sedert laaste besoek); simptome en diagnoses van ander seksueel oordraagbare infeksies (STI's); gebruik van PrEP of post-blootstelling profylaxis (PEP); en inspuiting van dwelmgebruik. Seronegatiewe vennote is gevra of hulle onbeskermde seks gehad het met iemand wat sedert hul laaste besoek en die MIV-status van ander vennote nie hul MIV-positiewe vennoot in die studie was nie.

Vir die MIV-positiewe maat, die ART-regimen, seltelling CD4 en die MIV-1 RNA-lading in huidige en onlangse plasma is aan die begin en tydens elke besoek op 'n kliniese gevalleverslagvorm aangeteken. Die MIV-negatiewe maat is gevra om elke 6-12 maande vir MIV te toets; 'n Gekombineerde MIV-antigeen-antiliggaamtoets is aanbeveel om diagnostiese sensitiwiteit tydens vroeë infeksie te verhoog. Die HIV-1 RNA virale lading in plasma is volgens die roetine-sorg elke 6-12 maande in die MIV-positiewe maat gemeet met behulp van die plaaslike diagnostiese laboratorium. Die resultate is in die gevalleverslagvorms opgeneem en is na elke maat se besoek deur die studiegroep aan die studiesentrum gestuur.

seronegative

Spiraalpille
Die spiraal kan selfs meer wees

As 'n seronegatiewe vennoot MIV-positief geword het, het die MIV-1 paal e env van sequênciasforam verkry vanaf die vennoot van die MIV-1 sero converted RNA verhaal van plasma en sellulêre DNA MIV-positief vennoot in MIV-onderdrukkende 1 viraal verhaal van perifere bloed Mononukleêre selle. As e env polforam rye wat gegenereer word deur Sanger volgorde (op 'n ABI DNA ontleder 3730xl, Thermo Fisher, Warrington, Verenigde Koninkryk) aangevul deur diep volgorde 1 plasma MIV-RNA deur Illumina (in MiSeq, Illumina, Essex, Verenigde Koninkryk). met beskikbare plasma monsters.

Alle navolgingstoetse is by die Universiteit van Liverpool (Liverpool, VK) uitgevoer. Die maksimum waarskynlikheid afleiding en Monte Carlo Verborge ketting Bayes statistiek relevansie en sy steun is vasgestel RAxML-HCP2 8 3.2.6 MrBayes weergawe en die vrylating, onderskeidelik, soos hierbo beskryf.

Statistiese analise

statistieke
Hierdie data is slegs illustratief

Die primêre analise was die skatting van die voorkomsskoers van MIV-oordrag deur anale seks sonder kondoom, bereken as die aantal filogeneties gekoppelde MIV-infeksies (dws oordrag van die seropositiewe vennoot aan die studie) wat tydens die in aanmerking komende paartjie voorkom. jare van opvolging gedeel deur pare in aanmerking komjare jare van opvolging. Twee jaar van opvolging was tydperke wat deur MIV-toetse en ooreenstemmende vraelyste oor seksuele gedrag in die MIV-negatiewe vennoot bepaal is. Hierdie paar jaar het in aanmerking gekom vir insluiting in die analise van hierdie studie as paartjies het onbeskermde seks gedurende die tydperk (berig op die einde van die tydperk by die MIV-negatiewe vennoot, of die MIV-positiewe vennoot om die MIV-positiewe vennoot het die vraag nie voltooi) ; PEP of PREP is nie gedurende die tydperk deur die MIV-negatiewe vennoot gerapporteer nie; die mees onlangse viruslas van MIV-1 RNA in die MIV-positiewe vennoot is gemeet in minder as 200 kopieë per mL en in die laaste 12 maande op alle punte gemeet in die tydperk; en opsporing het voor 30 April 2018 (datum van sensuur) plaasgevind.

In hierdie studie kan nie PEP of PrEP gebruik word nie (...)

Pare opvolgingsjare mag vir een of meer redes nie beskikbaar wees nie; die keuse van die primêre rede vir ongeskiktheid is in die volgende volgorde geprioritiseer: (1) PEP of PrEP gebruik; (2) Die seronegatiewe vennoot (of die seropositive vennoot indien die seronegatiewe vennoot nie gereageer het) het nie seks sonder kondoom aangemeld nie; (3) MIV-seropositiewe maat se mees onlangse viruslas oor 200 kopieë per ml; (4) data oor vermiste seksuele gedrag; (5) geen viruslas beskikbaar verlede jaar vir elke dag in die tydperk nie; en (6) geen MIV-toetsing van die MIV-negatiewe vennoot aan die einde van die tydperk of later in die tyd nie. Tweezijdige 95% IC's vir die oordrag insidensie koers is bereken met behulp van presiese Poisson metodes. Die ontbrekende data is nie toegereken nie en die analise is slegs op die beskikbare data uitgevoer. Die data is geanaliseer met behulp van die SAS-weergawe 9.4.

In terme van die steekproefgrootte berekeninge, die studie PARTNER2 is ontwerp om die risiko van oordrag in die konteks van ART viraal onderdrukkende was onder 'n aanvaarbaar lae vlak, gedefinieer as 'n infeksie 500 volgende jaar pare te evalueer, wat ooreenstem met 'n boonste limiet vir die IC 95% van bilaterale MIV-oordrag koers onder paartjies · 0 2 100 deur eweknie-jaar opvolg. In die afwesigheid van met mekaar verbind infeksies, het ons vasgestel dat ons nodig 1770 peer-jaar opvolg in aanmerking kom vir 'n bilaterale GI boonste perk van beide kante. Gebaseer op die resultate van die PARTNER 1, ons beplan om 450 paartjies werf oor 27 maande PARTNER2. Aanvaarding van 'n 85% retensiekoers, sou dit ons toegelaat om pare bymekaar 2082 jaar van follow-up en vennoot 1 PARTNER2 waarvan oorweeg in aanmerking kom 85% (gebaseer op intermediêre resultate) vir die primêre analise.

Rol van die finansiering

Die studieleenaars het geen rol in studieontwerp, data-insameling, data-ontleding, data-interpretasie of verslagskrywing gehad nie. Die ooreenstemmende skrywer het volle toegang tot alle studie data gehad en het die finale verantwoordelikheid vir die besluit om in te dien vir publikasie.

Resultate

Tussen 15 se September 2010 en 31 se Julie 2017, is gewerf 972-gay-paartjies (477-paartjies tydens die PARTNER 1).

Teen die einde van follow-up in April 30 2018, 'n totaal van pare 2072 jaar follow-up is opgehoopte (556 peer-jaar opvolg tydens die PARTNER 1), met 'n geskatte uitvalkoers deur 25 100 -Years pare opvolg.

Redes vir die verlaat van die studie was die egpaar te skei (213 [43%] van 499 paartjies), een of albei vennote vervreem (33 [7%]), die toestemming teruggetrek (54 [11%]), die 2

  1. Studie toestemming vir twee jaar het verstryk (21 [4%]), of die egpaar is nie meer in aanmerking nie (tien [2%]).
  2. Die rede vir die verlating van die studie was nie beskikbaar vir 168 (34%) paartjies nie.
  3. 479 pare opvolg jare was nie beskikbaar vir insluiting in die analise vir die volgende redes nie:
  4. Geen seks sonder kondoom is aangemeld nie (153 [32%] van 479 parejare van opvolg);
  5. gebruik van PEP of PrEP (115 [24%]);
  6. MIV-virusladingdata nie beskikbaar nie (86 [18%]);
  7. gebrek aan data oor die vraag of seks sonder kondoom aangemeld is (91 [19%]);
  8. viruslading in MIV-positiewe vennoot oor 200 kopieë per ml (19 [4%]);
  9. of geen MIV-toetsing beskikbaar by die MIV-negatiewe vennoot (15 [3%]).

1593 (77%) paar jaar van follow-up het in aanmerking gekom en bygedra deur 782 paartjies met 439 peer-jaar opvolg bygedra deur paartjies tydens die 340 1 PARTNER.

Tensy anders vermeld, is die volgende resultate gefokus op die 782-paartjies wat twee jaar van in aanmerking komende opvolging verskaf het.

Die mediaan jaar in aanmerking kom vir dubbele dop was 2 0 · jaar (IKV · 1 1-3 5 ·). 1523 (96%) van die in aanmerking kom peer-jaar opvolg was gedurende periodes wanneer die nuutste gemeet 1 van MIV-RNA in plasma MIV-positief vennoot vir MIV minder as 50 kopieë per ml was; die oorblywende 70 (4%) was tydperke wanneer die nuutste gemeet was tussen 50 en 200 kopieë per ml.

Die basiese eienskappe van deelnemers wat bygedra het tot die kwalifiserende paar jaar van opvolging, word in 1 tafel.

Die gemiddelde ouderdom was 38 jaar (IKV 31-45) in MIV-negatiewe deelnemers en 40 jaar (33-46) in MIV-positiewe vennote.

Drie trans mans was ingesluit, een MIV-negatief en twee MIV-positief.

19 (2%) van MIV-positiewe en 782 33 (4%) van 782 negatiewe mans berig hulle tweeslagtig was. MIV-negatiewe mans berig onbeskermde seks met sy MIV-positief is vennote vir 'n mediaan van 1 0 · jaar (IKV · 0 4-2 9 ·) voor insluiting in die studie.

Die onderstaande tekste sal u miskien interesseer!

Hi! U opinie is altyd van belang. iets te sê het? Dit is hier! Enige vrae? Ons kan hier begin!

Hierdie webwerf gebruik Akismet om spam te verminder. Leer hoe jou terugvoerdata verwerk is.

Automattic, Wordpress en Soropositivo.Org, en ek, doen alles in ons vermoë rakende u privaatheid. En ons is altyd besig om nuwe tegnologieë vir databeskerming te verbeter, te verbeter, te toets en te implementeer. U data word beskerm, en ek, Claudio Souza, werk op hierdie blog 18 uur of dag om onder meer die veiligheid van u inligting te verseker, aangesien ek die implikasies en komplikasies van publikasies in die verlede en uitgeruil ken. Ek aanvaar die privaatheidsbeleid van Soropositivo.Org Ken ons privaatheidsbeleid

%d Bloggers soos hierdie: