Al waarvoor ons bang is, is ek bang vir MIV: MIV-positief. Org